Hyundai Membership - Trải Nghiệm Quyền Lợi VIP

Nhằm mang lại nhiều quyền lợi và ưu đãi cho khách hàng gắn kết dài lâu cùng Hyundai Tây Ninh, Hyundai Tây Ninh chính thức phát hành 3 loại thẻ khách hàng khi sử dụng dịch vụ tại showroom Hyundai Tây Ninh.

1/ Hướng dẫn tham gia và cấp thẻ
 - Cá nhân/Tổ chức sở hữu xe Hyundai đăng ký tham gia chương trình thành công sẽ được cấp tài khoản + thẻ hội viên, và được gọi là Hội viên.
 - Mỗi tài khoản/thẻ hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp KH có sở hữu nhiều xe thì sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản + thẻ hội viên độc lập với nhau.
 - Hội viên sẽ nhận được thẻ trong vòng từ 10 đến 15 ngày kể từ khi đăng ký thành công hoặc cập nhật hạng Hội viên mới.
 - Hội viên cần xuất trình thẻ Hội viên khi sử dụng các quyền lợi Hội viên của mình.
 - Các trường hợp cấp thẻ cụ thể:

Trường Hợp Yêu Cầu
 - Cấp thẻ mới khi đăng ký tham dự chương trình - Nhập Mẫu đăng ký tại Đại lý và
- Cung cấp bản chụp Đăng ký xe và chứng minh nhân dân.
Trường hợp chưa có đăng ký xe -> cung  cấp bản sao hợp đồng + sổ bảo hành.
- Cấp lại thẻ khi Hội viên làm mất thẻ (Hội viên có thể liên hệ Hotline để thông báo tạm khóa thẻ trong trường hợp bị mất thẻ).
- Cấp lại thẻ khi Hội viên tăng/xuống hạng.  

Phân hạng Hội viên:

Hội viên được phân thành 3 hạng:

- Hội viên Silver/Bạc

- Hội viên Gold/Vàng

- Hội viên Platinum/Bạch Kim
 
2/ Xét hạng hội viên
 - Việc xét hạng hội viên dựa trên hai yếu tố: Số lượt làm dịch vụĐiểm xét hạng tích lũy được trong kỳ xét hạng.
 - Kỳ xét hạng: 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc từ khi cập nhật hạng thẻ mới.
  + Xét lên hạng: Hội viên có thể lên hạng ngay khi đạt được điều kiện lên hạng mới (không cần chờ tới đủ 12 tháng để xét lên hạng)
 + Xét Duy trì hoặc xuống hạng: khi đủ 12 tháng kể từ khi mở thẻ hoặc cập nhật hạng thẻ mới, thẻ hội viên sẽ được xét hạng lại.
 + Nếu đáp ứng điều kiện của hạng hiện tại: duy trì hạng
 + Nếu không đáp ứng duy trì hạng hiện tại: xuống hạng liền dưới


3/ Tích lũy và đổi điểm
 Sau khi Hội viên sử dụng dịch vụ tài khoản hội viên sẽ được tích một số điểm theo tỷ lệ tương ứng gọi là Điểm tích lũy. Điểm tích có hai chức năng:
 - Điểm tích lũy dùng để xét hạng hay gọi là điểm xét hạng. Điểm tích lũy có thời hạn trong mỗi kỳ xét hạng. Sau một kỳ xét hạng hoặc khi KH lên hạng, điểm xét hạng sẽ reset lại từ 0.
 - Điểm tích lũy tiêu dùng để tiêu dùng/ chi trả khi sử dụng dịch vụ của Đại lý ở các lần tiếp theo hay gọi là điểm tiêu dùng.Điểm tiêu dùng không có thời hạn sử dụng.
 Tỷ lệ tích điểm và đổi điểm:
 - 1 Vnđ  sử dụng dịch vụ = 0.05 điểm tích lũy (cả điểm xét hạng và điểm tiêu dùng).
 (*) Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán được bảo hiểm chi trả.
 - 1 điểm tiêu dùng sẽ đổi được 1 VNĐ để sử dụng chi trả các khoản làm dịch vụ tại Đại lý ở các lần tiếp theo
Ví dụ:  

-  Hội viên làm bảo dưỡng và tự thanh toán 1 triệu vnđ sẽ tích lũy được 50 điểm xét hạng và 50,000 điểm tiêu dùng.
- Hội viên có thể đổi 50,000 điểm tiêu dùng để khấu trừ 50,000 vnđ vào số tiền chi trả làm dịch vụ lần sau.


4/ Điều kiện cho các hạng thẻ

  Điều kiện xét lên hạng Điều kiện xét duy trì hạng
SILVER

Có lượt dịch vụ >= 1 lượt/ kỳ

~

GOLD -Là Hội viện Silver
-Có lượt dịch vụ >= 2 lượt/năm
-Số tiền làm dịch vụ đạt 2 triệu
-Là Hội viện Silver
-Có lượt dịch vụ >= 2 lượt/năm
-Số tiền làm dịch vụ đạt 2 triệu
PLATINUM -Là Hội viện Gold
-Có lượt dịch vụ >= 3 lượt/năm
-Số tiền làm dịch vụ đạt 5 triệu
-Là Hội viện Gold
-Có lượt dịch vụ >= 3 lượt/năm
-Số tiền làm dịch vụ đạt 5 triệu

  (*) Ghi chú:
 -01 lượt dịch vụ là lượt dịch vụ có phát sinh giá trị (doanh thu) >0 đồng
 -Giá trị sử dụng dịch vụ không bao gồm các khoản thanh toán thông qua bảo hiểm.


5/ Quyền lợi hội viên

  SILVER GOLD PLATINUM
1. Tặng điểm tiêu dùng khi sử dụng DV (không bao gồm dịch vụ thanh toán qua bảo hiểm) 5% 7% 10%
2. Vip Lounge   x x
3. Đưa/đón KH    

x

Đưa khách phạm vi nội thành không quá 10km

4. Nhắn tin, tặng hoa/quà sinh nhật Nhắn tin

Tích 200.000 điểm (200.000vnđ) 
Nhắn tin

Tích 300.000 điểm (300.000vnđ)
Nhắn tin

5. Tham dự các events, tiệc mà ĐL tổ chức     x

6. Miễn phí nâng cấp AVN + kiểm tra GDS

  x x
7. Miễn phí rửa xe nội/ngoại thất khi không sử dụng dịch vụ     x
(Rửa xe ngoại thất 10 lần/năm)

8. Tặng điểm tiêu dùng khi mua thêm xe:
   - Grand I10 / Accent tặng 100.000 điểm vào tk thẻ
   - Elantra tặng 200.000 điểm vào tk thẻ
   - Kona / Tucson tặng 300.000 điểm vào tk thẻ
   - Santafe tặng 500.000 điểm vào tk thẻ

x

x x
 
9. Tặng điểm tiêu dùng khi giới thiệu xe:
   - Grand I10 / Accent tặng 100.000 điểm vào tk thẻ
   - Elantra tặng 200.000 điểm vào tk thẻ
   - Kona / Tucson tặng 300.000 điểm vào tk thẻ
   - Santafe tặng 500.000 điểm vào tk thẻ
x x x
10. Nhận xe tại điểm yêu cầu     x
ĐL sẽ có ưu đãi đến tận nơi của KH nhận xe và mang về làm DV (<20km)
11.  Miễn phí cứu hộ ( tại chỗ bình điện)   x x

 (*) 1 Điểm tiêu dùng = 1 Việt nam Đồng. Điểm tiêu dùng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 
6/ Chuyển quyền lợi hội viên
 Khi Hội viên chuyển nhượng/bán xe, Đại lý có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên và toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị huỷ bỏ trừ trường hợp ngoại lệ sau:
 - Điều kiện:
 + Hội viên lập yêu cầu chuyển toàn bộ quyền lợi sang tài khoản + thẻ hội viên mới được lập khi Hội viên mua xe mới trong vòng 1 tháng kể từ ngày có yêu cầu. Các quyền lợi trong tài khoản hội viên cũ sẽ được chuyển khi tài khoản/thẻ mới của Hội viên được kích hoạt. Sau một tháng Hội viên không mua xe mới và đăng ký tham gia chương trình, tài khoản + thẻ hội viên cũ cùng các quyền lợi liên quan sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn.
 + Ngoại lệ này chỉ áp dụng với Hội viên hạng Gold/Vàng trở lên.
 - Hội viên cần thực hiện:
 + Nhập yêu cầu chuyển quyền lợi theo mẫu tại Đại lý và
 + Bàn giao lại thẻ Hội viên đang có hiệu lực tại thời điểm yêu cầu.


7/ Điều lệ chương trình hội viên Hyundai
 a/ Điều lệ này là cơ sở pháp lý giải quyết mọi quan hệ giữa Hyundai Tây Ninh và Hội viên.

 - Hyundai Tây Ninh có quyền sửa đổi cấu trúc chương trình, thay đổi chính sách, tạm ngừng hoặc chấm dứt toàn bộ hoặc một phần hoạt động của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào, có (hoặc không) báo trước.
 - Hội viên có trách nhiệm đọc kỹ và được hiểu là chấp nhận đồng thời tuân thủ bản điều lệ này.
 - Hyundai Tây Ninh có quyền thu hồi lại các điểm thưởng, số liệu ghi nhận cho hội viện trong trường hợp lỗi hệ thống.
 - Hyundai Tây Ninh được quyền kiểm tra, kiểm soát toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản hội viên của Chương trình tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước cho Hội viên.
 - Hyundai Tây Ninh có quyền bãi miễn danh hiệu Hội viên trong các trường hợp như Hội viên vi phạm Điều lệ chương trình, Hội viên chuyển nhượng/bán xe (*), Hội viên tự nguyện xin rút không tham gia chương trình...Khi danh hiệu Hội viên bị bãi miễn thì toàn bộ quyền lợi trong tài khoản Hội viên sẽ bị huỷ bỏ.
 b/ Các vi phạm Điều lệ Chương trình bao gồm (nhưng không giới hạn):
 - Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất của Chương trình dành cho Hội viên.
 - Có những hành động gây thiệt hại cho Chương trình hoặc các đối tác (nếu có) của Chương trình.
 - Có những hành động xúc phạm, hành hung, đe dọa Đại lý hoặc nhân viên Đại lý.
 - Có những hành động khác mà Đại lý cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.
 - Danh hiệu Hội viên, Thẻ hội viên, các quyền lợi của Hội viên không được phép chuyển nhượng, thừa kế hoặc thế chấp (*).
 (*) Trừ trường hợp quy định tại mục Chuyển quyền lợi Hội viên.

Bình luận bài viết
Tags
acebook Chat